Reiki

Reiki fungerar genom att händerna överför Reiki, genom att personen kanaliserar energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet och stärker kroppens läkningsförmåga. Reikienergi hjälper kroppens läkeningsprocess på alla nivåer, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Det viktigaste att tänka på är att Reikiutövaren inte använder använder sin egen energi utan enbart är en förbindelse för den helande livsenergin. Vad är Reikihealing bra för? Reikienergi skapar vitalitet och främjar hälsa, och behandlingen används för att balansera och förebygga så din kropp får mer energi och ökad välbefinande.

Reikienergi kan också hjälpa till att bota eller lindra olika hälsoproblem. Reiki hjälper dig med att hitta din egen avslappning  som förbättra din sömn, frigör stress och spänningar Löser upp energiblockeringar, verkar känslomässig lugnande, balansera dina chakran, fyller på kroppens energiförråd, frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses. Sänker högt blodtyck och höjer lågt blodtryck, ökar intuition och kreaviteten, man tänker klarare. Reiki är bra mot stress. Reikihealing är mycket effektivt mot stress, utbrändhet, depression och sömnsvårigheter men kan även användas mot kronisk värk eller allergier.

Områden där Reikin också visat sig vara bra är vid migrän, ryggont, mensvärk, sportskador, sårskador. Reiki är en fantastiskt metod för personlig utveckling, för bättre självförtroende och djupa livsinsikter. Hur går behandlingen till ? Under en behandling ligger du på en behandlingsbänkt och är fullt påklädd. Vid Reikibehandlingen placerar jag mina händer på eller strax ovanför din kropp i olika possitioner. Via mina händer låter jag sen Reiki energin strömma in i din kropp. Många känner kyla, värme, tryck eller pirrningar där händerna hålls eller på andra områden på kroppen, samtidigt som andra inte känner något alls. Reikibehandlingen avslutas med ett kort samtal om hur upplevelserna varit under behandlingen.  Dagen efter följs klienten upp via feedback. Jag har full tystnadsplikt.

Reiki är Friskvård Reiki är godkänd som rehabliliterande friskvård av skatteverket. Det innebär att jag är med i "Epassi" om du har " friskvårdspeng" på ditt jobb kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.