Kundalini/Reiki

Kundalini betyder i hopringlad och beskrivs som en ihopringlad orm. Som är ett kompliment till den traditionella Reikin. Denna energi anses inom de flesta människor befinna sig i ett slumrande tillstånd. Vilket beskrivs som en feminin orm som ligger sovande eller vilande i människans nedersta chakra. Målet är att väcka denna energi orm så att den renar och rensar genom alla våra chakra. I människans kropp beskrivs kundalini som en lysande röd flamma eller strimma ilken pulserar eller vibrerar. Som Reikiutövare utför jag kundalini Reiki på mina klienter kontinuerligt som är en extra teknik till traditionell Reiki.

Som reikiutövare känner jag att jag personligen fått mer tillit till sig själv att kunna klara av olika situationer lättare än förr. Man står jag upp mera för sina åsikter, är inte heller rädd för kritik eller krav som ställs på dig längre. Klienten kommer att känna mig absolut mer trygg i sig själv, klienten kommer att stå i förbindelse med Moder Jord och förankrad här och rotad i nuet i verkligheten och kommer att kännasig säker och trygg efter ett par behandlingar, där Klienten kommer att vara delaktig med sina egna verktyg att jobba med. Klienterna kommeratt tar emot Reiki behandlingarna olika. Av egen erfarenhet har jag hjällpt  klienter som haft  mycket känslor i sitt födelsetrauma att heala och kunnat frigöra sig från alla känslor och rädslor inför separationen.

Den lokaliserade Reiki energin hjälper dig att heala dina karmiska band som platser som tar energi, eller energitjuvar/energivampyrer som dränera dig på din energi när man tänker på dem. När jag ger mig själv Kundalini Reiki eller till klienten, får jag till mig bilder i svartvitt om det är längre bak i tiden och färg i nutid som ger mig tydlig information. Energin känns väldigt stark. Efter en kristall Reiki känner klienten att man har frigjort mycket blockeringar och känslor samt spänningar och trauman som har satt sina spår. Då man nu kan skapa en ny bruksanvisning att leva efter. 

Tidigare liv Reiki är intressant, när man gjort en  eller kundalini Reiki precis innan, med denna energifrekvens healar man även tidigare liv. Vi bär med oss minnen/medvetande från tidigare liv i vår Aura. Man kan faktisk se när man helat blockeringar från tidigare liv. Man kan även använda Födelse Reiki i kombination som är mycket spännande. DNA Reiki ger mig en energimässig uppkoppling till de andliga världarnas energifrekvens för att få hjälp av att minnas klientens kunskaper i tidigare liv. Alltid efter varje Reiki behandling jag utför, oavsett kundalini eller den traditionella Reiki gör jag alltid en balanserande Reiki som brukar hålla i sig i 30 sekunder som sitter i ca en timme i klienten efter behandlingen. Dagen efter följs klienten upp via feedback. Jag har full tystnadsplikt.

 

Reiki är Friskvård Reiki är godkänd som rehabliliterande friskvård av skatteverket. Det innebär att jag är med i "Epassi" om du har " friskvårdspeng" på ditt jobb kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.